oktobar 2023

24okt(okt 24)09:0027(okt 27)18:00A+Ameđunarodni sajam bezbednosti, zaštite i zdravlja na radu

Vreme

utorak, 24. oktobar 9.00 - petak, 27. oktobar 18.00

Lokacija

Messe Düsseldorf

D-40474 Düsseldorf, Stockumer Kirchstraße 6

Detalji sajma

A+A

Međunarodni stručni sajam sa kongresom: lična zaštita, bezbednost preduzeća i zaštita zdravlja na radu
Sajam A+A se održava svake druge godine u Diseldorfu i od svog prvog izdanja 1954. godine ova izložba podiže svest o značaju industrijske bezbednosti i zaštite zdravlja na radnom mestu.
Značaj sajma A+A potvrđuju brojevi iz 2019:
2.111 izlagača iz 61 zemlje (2017: 1.942)
73.507 stručnih posetilaca iz 136 zemalja (2017: 67.248)
78.152 m² neto izložbenog prostora (2017: 70.500)
73 % izlagača i  51 % posetilaca je došlo izvan Nemačke

A+A 2021 je uprkos pandemiji i ograničenim mogućnostima za putovanje zabeležio:
1.189 izlagača iz 55 zemalja
25.268 stručnih posetilaca iz 103 zemlje
76 %  izlagača i 50 % posetilaca izvan Nemačke

Ljudi predstavljaju najznačajniji deo kompanije, pa je obezbeđivanje sigurnih i bezbednih uslova za rad imperativ i preduslov za uspeh svake kompanije. Upravo zato zvanični moto sajma A+A glasi: PEOPLE MATTER, odnosno LJUDI SU BITNI.
Bezbednost i zaštita zdravlja na radnom mestu su u poslednje vreme postali posebno značajni, jer su ljudi na rukovodećim mestima u kompanijama postali svesni da briga o zaposlenima zapravo predstavlja ulaganje koje obezbeđuje dalji rast. Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu procenjuje da se svaki evro uložen u bezbednost na radu višestruko nadoknađuje, i vraća vrednost između 2,5 i 4,8 evra.
Cene izlaganja

Cene izlaganja za A+A 2023:

Vrsta štanda Cena
Štand u nizu (1 otvorena strana) 230,00 €/m2
Ugaoni štand (2 otvorene strane) 246,00 €/m2
Čeoni štand (3 otvorene str.) 252,00 €/m2
Ostrvski štand (4 otvorene str.) 258,00 €/m2
Izgradnja tipskog štanda
D1 99,00 €/m2
A1 109,00 €/m2
S3 128,00 €/m2
H2 138,00 €/m2
Medijski dodatak (upisnina u katalog) 549,00 €
Dodatni troškovi
Naknada za odnošenje smeća 2,70 €/m2
Dodatak za AUMA (Udruženje sajmova) 0,60 €/m2
Avans za tehničke usluge 25,00 €/m2
Taksa za ko-izlagače 1.400,00 €
Taksa u slučaju otkaza pre upisa u listu izlagača 1.900,00 €
Cene su bez poreza (19%) koji se za srpske izlagače ne obračunava.
Minimalna dozvoljena veličina štanda je 12 m2
Rok za prijavu izlagača: 01.11.2022.
Uslovi izlaganja (pdf)
Prijava izlagača (link)
A+A17_MK3227
A+A17_MK7991
A+A17_MT3256
A+A17_MT2240
previous arrow
next arrow

Messe DüsseldorfD-40474 Düsseldorf, Stockumer Kirchstraße 6sajmište u Diseldorfu

X