Za izlagače

Šta nudimo izlagačima?

Od nas možete dobiti kompletnu podršku za uspešan sajamski nastup. To podrazumeva pomoć pri izboru pravog sajma za Vašu firmu, podršku u pronalaženju ciljne grupe i obraćanju ciljnoj grupi pre sajma, zakazivanje sastanaka unapred, predstavljanje na onlajn platformama, kao i odabir dizajna i konstrukcije štanda, pripremu štampanih materijala...

Rado ćemo Vam pružiti informacije o sajamskim događajima, cenama i uslovima izlaganja, savete oko izbora lokacije i konstrukcije štanda, puta i smeštaja, pozivanja Vaših klijenata na sajam, privlačenja pravih posetilaca i negovanja kontakta sa njima nakon sajma.

Za uspešan sajamski nastup je nepohodna ozbiljna, temeljna priprema i naše iskustvo Vam pritom može biti od velike koristi. Naročito je ova pomoć značajna za firme koje po prvi put nastupaju na međunarodnim sajmovima u inostranstvu.

Naše usluge su besplatne za sve sajmove koji se nalaze u našem kalendaru.