Kontakt

Naši podaci

ProExpo d.o.o.

Kneza Miloša 15, 11000 Beograd, Srbija
Adresa sedišta: Kneza Miloša 57
tel. +381 11 2659 210

PIB: 1041575955
Matični broj: 20097779

Nemanja Hadži-Pavlović
direktor

Pišite nam