Za izlagače

Šta nudimo izlagačima?

Sve zainteresovane firme se mogu obratiti direktno organizatoru sajma i ne moraju angažovati nas, kao zvaničnog zastupnika sajma, da bi nastupili kao izlagači na sajmu. Ipak, daleko je lakše uspešno se pripremiti za sajamski nastup ako imate uz sebe zastupnika sajma koji će Vam pružiti informacije o samom događaju, cenama i uslovima izlaganja, besplatne savete oko izbora lokacije i konstrukcije štanda, puta i smeštaja, pozivanja Vaših klijenata na sajam, privlačenja pravih posetilaca i negovanja kontakta sa njima nakon sajma.

Za uspešan sajamski nastup je nepohodna ozbiljna, temeljna priprema i naše iskustvo Vam pritom može biti od velike koristi. Naročito je ova pomoć značajna za firme koje po prvi put nastupaju na međunarodnim sajmovima u inostranstvu.

Naše usluge su besplatne za sve sajmove koji se nalaze u našem kalendaru.

Zašto izlagati na međunarodnim sajmovima?

Zašto izlagati na međunarodnim sajmovima?

Prodaja u 21. veku akcenat stavlja na pronalaženje pravih ljudi, pre nego na nalaženje velikog broja ljudi. U doba globalizacije više nije dovoljno da svoj posao obavljate samo sa klijentima iz svog okruženja. Ako želite da uspete i preživite, morate ići dalje i biti prisutni na globalnom tržištu.

Zato su sajmovi jako važni za ostvarivanje uspeha u biznisu jer predstavljaju mesto gde se industrije sreću i kao takvi su savršena platforma za  stvaranje poslovnih mreža.

Izlažući na međunarodnim sajmovima imate mogučnost da se nađete „licem u lice“ sa kupcima, predstavnicima vlada, medijima i drugim osobama ključnim za vašu oblast poslovanja. Ključ poslovnog uspeha leži u dijalogu.

Prednosti koje sajmovi pružaju:

Ciljana i motivisana publika

Od vitalnog je značaja pažljivo ciljati publiku. Televizija i štampa mogu otežati posao jer je većina čitalaca i gledalaca nezainteresovana za konkretnu poruku i sredstva su uzalud potrošena. Sa druge strane, sajmovi ciljaju upravo publiku koja je ključna za vaše poslovanje i sve osobe prisutne na sajmu su vaši potencijalni partneri.  Publika prisutna na sajmu je ozbiljna, fokusirna i spremna za ugovaranje poslova.

“Licem u lice” sa kupcima

Kada je u pitanju prodaja ili ugovaranje poslova, ne postoji zamena za ugovaranje posla “licem u lice”. Sajmovi vam upravo to omogućavaju - direktan kontakt. U razgovoru sa ljudima, možete saznati mnogo o osobama sa kojima želite da poslujete koje za rezultat može imati sklapanje dugoročnih partnerstava.

Unapređenje odnosa sa postojećim partnerima i mogućnost pronalaženja novih

Prilika da održite i unapredite odnos sa postojećim kupcima, predstavite ih timu, upoznate sa svojim novim proizvodima i uslugama, kao i prilika da pronađete nove. Sajmovi privlače stotine hiljada posetilaca u roku od par dana. Ovde možete ostvariti više poslovnih kontakata za par sati, nego što bi to učinili za godinu dana samoinicijativnog angažovanja.

Nalaženje novih distributivnih kanala
Osvajanje novih tržišta

Ako testirate novi proizvod ili planirate da uđete na nova tržišta, sajmovi su pravo mesto za vas.  Ovde možete upoznati kjlučne kupce za vaš proizvod, uštedeti na troškovima oglašavanja i dobiti odgovor brzo i direktno.

Predstavljanje / testiranje novog proizvoda
Razvoj / jačanje svesti kupaca o proizvodu
Unaprediti javnu sliku o kompaniji / korporacijski imidž

Prisustvo na sajmovima pruža vam jedinstvenu mogućnost da se prikažete u pravom svetlu. To je sjajna prilika da pokažete šta vi radite i kako to radite.

Pojačana medijska pokrivenost

Dobro organizovani sajmovi privlače pažnju medija. Tako je npr. CeBIT u Hanoveru privukao oko 11.500 novinara.

Upoznavanje sa konkurencijom i tržištem
Celokupna industrija na jednom mestu
Mesto susreta giganata

Većina najvećih i najuspešnijih svetskih kompanija posvećuju značajan deo svog marketinškog budžeta upravo nastupima na sajmovima. Postioci zato znaju da će najveća imena u industriji biti upravo tamo.

Zaključivanje ugovora

Na CeBIT-u u Hanoveru 2014. je, na primer, zaključeno više poslovnih ugovora vrednih 25 mlrd evra.

Umrežavanje

Kao mesto okupljanja mnoštvo kupaca i prodavaca, imate mogućnost da se povežete sa kolegama, prodiskutujete ideje i međusobno formulišete nove strategije.

Edukacija

Nastupajući na sajmovima, upoznajete se sa najnovijim dešavanjima u vašoj industriji. Imate priliku da upitate ljude iz svoje branše za savete, mišljenja i sugestije kako da poboljšate svoje poslovanje. Često se za vreme trajanja sajmova održavaju seminari koje možete posetiti i naučiti nove veštine.